Назад Економічний факультет

ББК: 65.052.9(4УКР)   ISBN: 966-560-316-7   Авт.знак: Л26
Ластовецький В.О. Галузевий бухгалтерський облік. проблеми теорії і практики. Чернівці: Прут,  2005, 200 с.
Тип видання: Книга
Жанр: Наукова література
Рубрика: Бухгалтерський облік
Кільк. екземплярів: 1
Дата надходження: 19.03.2012
Анотація:

У монографії розглядається бухгалтерський облік як система всеохоплюючої достовірної інформації про майновий стан і процеси діяльності підприємств. Наводиться аргументація щодо поділу бухгалтерського обліку на дві його сфери і відповідні їм групи об'єктів — активи (майно) і процеси діяльності; викладено особливості бухгалтерського обліку процесів в основних галузях виробничої і комерційної діяльності.
Для наукових працівників, спеціалістів-бухгалтерів, плановиків, фінансистів, керівників підприємств, викладачів і студентів економічних спеціальностей.

Зміст:
Розділ І. Передумови становлення галузевого обліку
1.1. Об'єкти бухгалтерського обліку ст.6
1.2. Становлення галузевого обліку ст.18
1.3. Достовірність обліку і звітності ст.34

Розділ II. Класифікація витрат і організація їх обліку
2.1. Основи групування і класифікації виробничих витрат ст.41
2.2. Облік витрат на технологічні матеріали ст.47
2.3. Облік витрат на робочу силу ст.64
2.4. Облік витрат на засоби праці ст.75
2.5. Номенклатура, облік, розподіл і контроль загальновиробничих організаційно- управлінських накладних витрат ст.85
2.6. Узагальнення технологічних і загально-виробничих витрат. Обчислення фактичної собівартості виготовленої продукції ст.90

Розділі III. Облік процесів діяльності в галузях виробничої сфери
3.1. Облік використання виробничих ресурсів і формування собівартості продукції промисловості ст.96
3.1.1. Особливості обліку ресурсів і витрат в галузях добувної промисловості ст.98
3.1.2. Облік витрат в енергетичній галузі ст.103
3.1.3. Особливості обліку ресурсів і витрат в чорній металургії ст.104
3.1.4. Особливості обліку витрат на підприємствах машинобудування і металообробки ст.106
А. Деякі особливості обліку витрат в галузях обробної промисловості ст.106
Б. Облік витрат і формування собівартості продукції на підприємствах машинобудування і металообробки ст.113
3.1.5. Особливості обліку ресурсів і витрат у хімічній промисловості ст.117
3.1.6. Особливості обліку виробничих процесів у деревообробній промисловості ст.119
3.1.7. Особливості обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виробництв харчової промисловості ст.124
3.1.8. Облік витрат і калькулювання собівартості виробів з муки ст.130
3.1.9. Облік витрат і калькулювання собівартості молочної продукції ст.133
3.1.10. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції м'ясної промисловості ст.135
3.1.11. Облік виробничих ресурсів і витрат в основних галузях легкої промисловості ст.139
3.1.12. Облік виробничих ресурсів і витрат в текстильній галузі легкої промисловості ст.142
3.1.13. Особливості обліку і контролю витрат в трикотажному виробництві ст.145
3.1.14. Особливості обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах з виготовлення взуття ст.148
3.2. Особливості організації обліку витрат і обчислення собівартості в будівельному виробництві ст.150
3.3. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції сільського господарства ст.155
3.3.1. Облік витрат і собівартості продукції рослинництва ст.158
3.3.2. Облік надходження продукції і витрат її на виробництво в тваринництві ст.161

Розділ IV. Організація обліку і звітності комерційної діяльності
4.1. Облік на підприємствах гуртової торгівлі ст.167
4.2. Облік на підприємствах роздрібної торгівлі ст.174
4.3. Облік операцій підприємств громадського харчування ст.181

Список літератури ст.188